Presentació del projecte

L’objectiu central d’aquesta proposta consisteix a desenvolupar una recerca en profunditat sobre l’estat de la mediació i els sistemes extrajudicials de gestió i resolució de conflictes a Catalunya per tal d’editar un Llibre Blanc que aglutini el coneixement actual en aquest àmbit. En concret, es tracta de:

Analitzar i avaluar el funcionament i mètodes dels mitjans de resolució de conflictes diferents del sistema judicial tradicional (Alternative Dispute Resolution, ADR)

  • Avaluar el grau d’implantació d’aquests mitjans a Catalunya
  • Descriure i avaluar els processos de coordinació dels sistemes de resolució de conflictes amb els tribunals de justícia (àmbits, resultats, etc.)
  • Calcular el cost econòmic i els beneficis socials dels ADR
  • Identificar quin són els problemes socials específics i els sectors més sensibles a la implantació de la mediació (sector educatiu, hospitalari, problemes culturals derivats de la immigració massiva i la creació de barris conflictius, etc.)
  • Elaborar el coneixement i les regles de bones pràctiques necessàries per tal que els agents socials puguin posar en pràctica mecanismes d’ADR.
  • Elaborar una sèrie d’indicadors estadístics generals fiables sobre les pràctiques, funcionament i resultats de la mediació a Catalunya (tant pública com privada) per tal d’efectuar-ne la monitorització i seguiment posteriors
  • Establir quina part dels procediments d’ADR poden ser desenvolupats online (Online Dispute Resolution, ODR), atès que l’ús d’Internet i de la Web 2.0 es imparable (sobretot entre els més joves) i hi ha sectors –como ara el del comerç electrònic- per als quals l’ODR és imprescindible.

Projecte “Llibre blanc de la mediació a Catalunya”