Inici

L’elaboració del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya ha arribat al seu final. Com el lector pot comprovar, és el resultat d’un període intens de recerca, on la coordinació i cooperació entre els setze grups de treball, els instituts, les universitats i les institucions públiques i privades ha estat crucial. La investigació que sustenta el volum ha estat, doncs, fruit del treball en equip. I també ho ha estat l’edició del Llibre.
Hi ha dues idees que voldríem remarcar. En primer lloc, aquest és un estudi amb elaboració de dades originals, i no una síntesi de les ja existents, o bé un recull d’opinions expertes sobre el tema. Els Llibres Blancs solen no contenir aquest tipus de dades, i, per tant, no permeten una lectura comparada uniforme dels dominis d’estudi. Hem intentat superar aquesta limitació.
En segon lloc, la investigació no és un compendi de tot el que podria haver estat estudiat. No comprèn camps que de ben segur seran –i possiblement estan a punt de ser-ho- dominis importants d’aplicació. L’àmbit de les assegurances, del sector financer o del dret de l’esport en constitueixen exemples privilegiats. Els mecanismes de diàleg i de resolució pacífica de conflictes tenen una fàcil extensió a pràcticament tots els àmbits regulats pel dret, i de fet estem convençuts que això és el que veurem en els propers anys.
D’altra banda, si podem tenir avui aquest volum per operar en un futur no gens llunyà, ho devem a molta gent, als responsables de moltes institucions públiques i privades, i als molts professionals de la mediació que han volgut compartir el seu temps i les seves experiències.

Deixem ara ja al lector amb la lectura del Llibre Blanc. Sia quina sigui la seva perspectiva i la seva opinió sobre la mediació a Catalunya, ens agradaria que hagués disposat de tots els elements per jutjar lliurement.

generalitat

logo_cat

la_caixa